Bếp Gas du lịch Kovar / MoonHill

170,000

Bếp Gas du lịch Kovar / MoonHill
Có sẵn tại www.NatureHike.Vn

Hết hàng

Mô tả

Bếp Gas du lịch Kovar / MoonHill

Sử dụng bình gas Mini thông thường, bếp rất gọn để mang đi du lịch ngắn ngày